Bến Tre nỗ lực thực hiện hoá mục tiêu phát triển ngành tôm công nghệ cao

12/09/2022 2:52:08 CH
Share Bai :

Lãnh đạo các ngành, các cấp tỉnh Bến Tre đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để ngànhtôm thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, theo hướng hợp tác liên kết chuỗi giá trị sản phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngày 29/1/2021, Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2030, trong đó có nuôi tôm công nghệ cao. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bến Tre sẽ phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao và đến năm 2030 là 5.000 ha. Trong đó huyện Bình Đại chiếm 2.000 hecta, huyện Thạnh Phú 1.500 hecta và huyện Ba Tri là 500 hecta.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, sản lượng nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao đạt 144.000 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 41,42%. Phát triển ít nhất 3 HTX nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tham gia vào chuỗi giá trị tôm biển và đến năm 2025, đạt tỷ lệ HTX từ loại khá, tốt trên 80%.

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Đến năm 2025, sản phẩm nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao được sản xuất dưới hình thức HTX chiếm tỷ lệ liên kết đạt trên 60%, sản xuất theo tiêu các chuẩn GAP (VietGAP, ASC, GlobalGAP...) chiếm tỷ lệ trên 70% và thực hiện đăng ký nuôi để cấp mã nhận diện chiếm tỷ lệ 100%; nâng tổng giá trị sản phẩm tôm thu nhập trên 1 ha đạt khoảng 450 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 41,42% và giá trị sản xuất của chuỗi tôm đạt 1 tỷ USD.

Theo ông Đoàn Văn Đảnh Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre cho biết: “Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Bến Tre rà soát quy hoạch và xây dựng các vùng nuôi theo hướng công nghệ cao. Đồng thời, tập trung phát triển nhanh, mạnh đối với tôm sú, tôm chân trắng có thị trường tốt. Nhân rộng và phát triển mô hình nuôi tôm theo công nghệ cao, nuôi an toàn sinh học, nuôi hai giai đoạn để nâng cao năng suất, sản lượng và phát triển bền vững. Đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.000 ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao, năng suất bình quân 12 tấn/ha/vụ, cao gấp 4 lần so với nuôi thâm canh trước đây. Lợi nhuận trung bình từ 700 đến 800 triệu đồng/ha/vụ nuôi”.

Tính đến cuối tháng 4/2022, tỉnh đã phát triển tăng thêm 215/500 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Ba Tri (10 ha tại xã Bảo Thạnh), huyện Bình Đại (105 ha tại xã Thới Thuận, Thạnh Phước, Bình Thắng), huyện Thạnh Phú 110 ha. Lũy kế đến nay, đã thả giống đạt 2.000 ha, đạt 80% kế hoạch năm 2022, sản lượng nuôi tôm công nghệ cao đạt 18.000 tấn.

Ông Đoàn Văn Đảnh cho biết “Tuy nuôi tôm công nghệ cao đang là xu hướng phát triển nhưng nguồn vốn để đầu tư nuôi tôm đang ở mức khá cao. Với các nuôi truyền thống, người dân chỉ cần thuê máy đào thành hai ô vuông gồm một ao lắng, một ao nuôi và một số dàn quạt với chi phí vài chục triệu đồng. Nhưng nếu nuôi tôm công nghệ cao thì phải tốn chi phí gấp hàng chục lần cho máy móc, thiết bị, hệ thống ao lắng, ao chứa nước”.

Việc nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đang là xu thế nhưng việc sử dụng nguồn vốn lớn đang là thử thách lớn cho người dân

Để giải quyết những vướng mắc và cụ thể hóa Nghị quyết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch phát triển nuôi tôm công nghệ cao với tổng kinh phí đầu tư hơn 10.705 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng, còn lại là vốn của dân, vốn doanh nghiệp đầu tư. Dự kiến đến 2025, sản lượng tôm biển ứng dụng công nghệ cao đạt 144 nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 41,4%, giá trị sản xuất ngành tôm đạt 1 tỷ USD.

Đồng thời, thời gian tới, Bến Tre triển khai đồng bộ các giải pháp từ cơ chế, chính sách đến đầu tư hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nuôi tôm công nghệ cao và đầu tư nhà máy chế biến tôm…

Cụ thể, tỉnh Bến Tre phát triển các mô hình hợp tác, liên kết các hộ nuôi, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ lại thành tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo ra các vùng sản xuất nguyên liệu lớn. Tập trung làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, giảm bớt các khâu trung gian. Tỉnh chuyển đổi một số vùng sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả thành vùng nuôi thủy sản chuyên canh, phù hợp với quy hoạch, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, ưu tiên thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống kênh cấp, thoát đối với các vùng nuôi tôm tập trung, vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại 3 huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.

Tỉnh Bến Tre đang mở rộng diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nhằm phát triển ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất mũi nhọn trên địa bàn. Trong đó, 3 tỉnh huyện ven biển như Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú đã hoàn thành liên kết với các công ty chăn nuôi Việt Nam nhằm hỗ trợ ngư dân về vật tư, kỹ thuật, con giống và thức ăn đáp ứng mô hình nuôi trồng hiện đại.

Với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Bến Tre đặt mục tiêu phát triển nghề nuôi tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa lớn tạo ra sản phẩm nông nghiệp chủ lực một cách bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Bến Tre; mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân/tổ chức liên quan, nhằm nhằm đảm bảo an ninh xã hội… Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao đã thực sự mang đến nhiều giá trị cho tỉnh Bến Tre không chỉ về mặt kinh tế mà còn về hình ảnh của tỉnh – một Bến Tre hiện đại luôn thích nghi và thay đổi theo xu hướng mới.

Đăng Khoa - Trần Phú

  • Tags: