Nghiên cứu - Trao đổi

Thêm nhiều việc làm cho thanh niên Thủ đô

Thực hiện chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Thành Đô, Huyện đoàn Hoài Đức tổ chức “Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô” ...

Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa ...

Tăng cường cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 589/LĐLĐ, triển khai các nhiệm vụ Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ...

Đề nghị lao động đặc biệt, nặng nhọc, độc hại nguy hiểm có thể nghỉ hưu sớm 10 năm

Về tuổi nghỉ hưu, do còn có ý kiến khác nhau và đây là vấn đề có tác động lớn đối với người lao động và thị trường lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội 2 phương án.

Hội thảo "Một số giải pháp thực thi hiệu quả Luật tiếp cận thông tin trong tác nghiệp báo chí"

Viện Nghiên cứu truyền thông và phát triển và Oxfam tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo "Một số giải pháp thực thi hiệu quả Luật tiếp cận thông tin trong tác nghiệp báo chí".

Tổng kết 15 năm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị ...

Đề xuất mới về chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục, y tế

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực ...

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ với 7 chính sách cụ thể

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý vào Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, do Bộ Công an đề xuất.

Đề xuất Hà Nội được dùng ngân sách thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đề xuất HĐND thành phố Hà Nội được quyền quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức do thành phố ...

Bộ Nội vụ: Xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Bộ Nội vụ sẽ xử lý kịp thời nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm, ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết ...

Hà Nội thành lập Hội đồng Thẩm định bảng giá đất

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6147/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Thẩm định bảng giá đất để thẩm định dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01-01-2020 đến ngày 31-12-2024.

Đẩy mạnh tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo định kỳ tháng 10 năm 2019