Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh): Huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững

18/01/2021 9:33:40 CH
Share Bai :

(MT&XH)- Trước năm 2007, các xã của huyện Lộc Hà nằm trong địa giới hành chính thuộc hai huyện Can Lộc và Thạch Hà, tuy có sự tương đồng về truyền thống văn hóa, tập quán sản xuất, nhưng không có nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển. Từ khi huyện Lộc Hà được thành lập, có sự tập trung chỉ đạo của tỉnh, của huyện, vùng quê này đã có nhiều đổi thay trên nhiều lĩnh vực.


Một góc Trung tâm Hành chính huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Những ngày đầu mới thành lập với biết bao khó khăn, phức tạp: xuất phát điểm về kinh tế - xã hội còn ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa chưa có kinh nghiệm, kết cấu hạ tầng hầu như chưa có gì…  Đến nay, diện mạo về một khu đô thị sầm uất ven biển Cửa Sót đang dần được hình thành. Nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị từng bước được xây dựng khang trang, đồng bộ. Mạng lưới giao thông được nâng cấp, mở rộng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,43%/năm, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng qua các năm và đạt 5.229 tỷ đồng. Trên từng lĩnh vực đều có dấu ấn khá rõ nét: nông nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 5,8%, tổng giá trị sản xuất 1.077 tỷ đồng; công nghiệp, thủ công nghiệp tăng trưởng 15,3%, cho giá trị đạt 2.352 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, du lịch tăng trưởng 17,1%, cho giá trị đạt 18.000 tỷ đồng. Từ vùng quê nghèo khó, đến nay, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,5%, hộ cận nghèo còn 10,4%. Chất lượng giáo dục, chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác dạy nghề, việc làm, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được chú trọng. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc...


Khu du lịch Vinpear Cửa Sót, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh luôn thu hút khách du lịch .Ảnh BHT

Kế thừa những thành quả đã đạt được, huyện Lộc Hà tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế, xã hội bền vững.  Thực hiện chủ trương đó, những năm gần đây, Lộc Hà đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn như Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn SunGroup và nhiều doanh nghiệp có uy tín là con em Lộc Hà hiện đang sinh sống và làm ăn xa về đầu tư, góp phần tạo công ăn việc làm, đóng góp xây dựng quê hương. Bên cạnh đó, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, việc phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ có công suất trên 90CV tại các xã Thạch Kim, Thạch Bằng được chú trọng. Toàn huyện hiện có trên 330 chiếc tàu lắp máy, hoạt động khai thác trên biển với tổng công suất trên 21.000 CV. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nắng nóng kéo dài, lũ lụt kép…nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 5,13%, thu ngân sách đạt hơn 264 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%.


Diện mạo NTM tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh BHT

Trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), Lộc Hà luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, có nhiều cách làm sáng tạo để đạt được những thành tựu nổi bật. Toàn huyện đã huy động được 2.459 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước 419 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 1.205 tỷ đồng, vốn tín dụng 325 tỷ đồng, còn lại là các nguồn hợp pháp khác. Từ nguồn lực trên, đã giúp huyện xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn với 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, xã Thạch Châu đạt nông thôn mới nâng cao, xã Mai phụ và Hồng Lộc đang tập trung phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, các xã còn lại phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Hiện tại huyện đã đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới, toàn huyện có 32 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 312 vườn mẫu đạt chuẩn, 584 mô hình sản xuất cho thu nhập cao, có 7 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao...


BCH Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh tư liệu

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị sau Đại hội IV nhiệm kỳ 2020 -2025 từ cơ sở đến huyện được chăm lo, củng cố, kiện toàn; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; hoàn thiện tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với nêu gương trong thực thi công vụ, lối sống; tăng cường kiểm tra giám sát, bám sát cơ sở để vận động tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện, huy động sức dân, đồng thuận xã hội, tập trung cải cách hành chính; tăng cường tiếp xúc, đối thoại Nhân dân, quan tâm xử lý tồn đọng, vướng mắc, xử lý đơn thư… qua đó đã khơi dậy được sức dân, không khí phấn khởi, tin tưởng và thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới được đấy lên mạnh mẽ.

Với quyết tâm xây dựng huyện Lộc Hà ngày càng phát triển về mọi mặt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp để đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,8%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách đạt 400 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả nhiệm kỳ 16.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất đạt 125 triệu đồng/ha; thành lập mới ít nhất 85 doanh nghiệp, 70 HTX; xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn đô thị văn minh, có 6 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu, 66 khu dân cư kiểu mẫu, có ít nhất 400 vườn mẫu đạt chuẩn, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2021 và  phấn đấu huyện đạt nông thôn mới nâng cao vào những năm tiếp theo.                                                                                                                                                                                                    

Để đạt được mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, của Trung ương và các đơn vị bạn để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra .

Trước hết là đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp trên các lĩnh vực; Phát huy đầy đủ vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng, nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục đầu tư phát triển ngành nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với liên kết hóa, doanh nghiệp hóa trong tất cả các khâu từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu hàng hóa.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đúng định hướng. Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin, nâng cao chất lượng “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, liên kết phát huy tiềm năng văn hóa tạo lợi thế cho phát triển du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trường đạt chuẩn và trường trọng điểm, chất lượng các dịch vụ y tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Đảm bảo an sinh xã hội gắn với nâng cao hiệu quả chất lượng Chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,5%. Chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát các địa bàn, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn... phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Chặng đường mới, khó khăn, thách thức mới, nhưng với niềm tin sắt son vào Đảng quang vinh, với nền tảng, sự đồng thuận, quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng bộ và Nhân dân Lộc Hà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng huyện Lộc Hà trở thành huyện có nền kinh tế-văn hóa phát triển bền vững, quốc phòng an ninh vững mạnh, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong  thời gian tới.

Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

  • Tags:
Ý kiến bạn đọc