Việt Nam đã được công nhận là một nước có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao trên thế giới và là một trong các quốc gia được ưu tiên cho bảo tồn toàn cầu. Sự đa dạng về địa hình, đất đai, cảnh quan và khí hậu là cơ sở rất thuận lợi, tạo nên tính đa dạng của cả hệ sinh thái, loài và nguồn gen của Việt Nam. Trong các hệ sinh thái trên cạn, đã thống kê và xác định được trên 13.200 loài thực vật, khoảng 10.000 loài động vật. Trong các vùng đất ngập nước nội địa, đã xác định được trên 3.000 loài thuỷ sinh vật. Môi trường biển với 20 kiểu hệ sinh thái đặc thù, đặc trưng cho biển nhiệt đới và là môi trường sống của trên 11.000 loài sinh vật biển. Khoảng hai thập kỷ gần đây, rất nhiều loài động, thực vật mới được phát hiện và mô tả, trong đó có  nhiều chi và loài mới cho khoa học.


Nguồn internet

        Theo Ủy ban Liên Chính phủ của Liên Hiệp Quốc về BĐKH (IPCC), một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do BĐKH chính là các vùng đồng bằng đông dân cư ven biển châu Á, trong đó Việt Nam được dự đoán là một trong những nước sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất với khoảng 1/6 diện tích đất đai và 1/3 dân số bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mối đe doạ tới ĐDSH ở Việt Nam. Việc gia tăng dân số và mức tiêu dùng là áp lực dẫn tới khai thác quá mức tài nguyên sinh vật. Sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng đã làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên. Thay đổi phương thức sử dụng đất, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng đã làm giảm diện tích sinh cảnh tự nhiên, chia cắt các hệ sinh thái, làm suy giảm môi trường sống của nhiều loài động, thực vật hoang dã. Việc xây dựng nhiều đập nước đã ngăn chặn đường di cư của nhiều loài cá. Việc tăng nhanh độ che phủ của rừng là một tín hiệu tốt, nhưng cũng nên chú ý là một nửa diện tích rừng tăng lên là rừng trồng và rừng phục hồi, nên giá trị đa dạng sinh học không cao. Trong khi đó rừng giàu và rừng nguyên sinh không còn nhiều và vẫn tiếp tục bị suy giảm.

Với thế mạnh là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức KH&CN Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam bao với 78 hội thành viên, 63 Liên hiệp Hội địa phương và gần 400 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, 03 cơ quan báo chí, 01 nhà xuất bản và 192 đầu tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành đã chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT ngày 3/12/2004 về việc “phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững”. Nghị quyết này là cơ sở để Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng và thảo luận khoa học nhăm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong hệ thống.

       Nhằm hưởng ứng Ngày Đa dạng Sinh học Quốc tế năm 2018, Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã xây dựng đề xuất nhiệm vụ “Ngày Đa dạng sinh học quốc tế” với một số nội dung chiến lược nhằm tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường và đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên hàng năm của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Thanh Vân