Theo đó, tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018, tình hình KT-XH của TP tiếp tục tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu tăng khá và cao hơn cùng kỳ năm 2017. Hà Nội đã khẳng định được vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Các cấp, ngành, địa phương hoàn thành xuất sắc kế hoạch hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho 4.046 hộ nghèo trên địa bàn TP. Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tiếp tục được tăng cường và giữ vững. Hoạt động sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định.


Ảnh minh họa

Tuy nhiên, TP vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ đạo - điều hành như: Tình hình giải ngân các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp; công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục giải quyết các hồ sơ thanh, quyết toán còn chậm; tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực đất rừng phòng hộ tại các huyện Ba Vì, Sóc Sơn diễn biến phức tạp, chưa được giải quyết triệt để gây bức xúc dư luận xã hội...

Do đó, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018”. Hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP giao.

Khẩn trương hoàn thành các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND TP; tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động số 34/CTr-UBND của UBND TP về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 20 chỉ tiêu phát triển KT-XH.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn TP. Tập trung tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018.

Khẩn trương hoàn thành các thao tác, đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của TP kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Các sở, ban, ngành, đơn vị hoàn thành công tác bình xét, phân loại thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018 trong tháng 11-2018.

Theo: phapluatxahoi.vn