Nhằm tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài Việt Nam với lịch sử hình thành và phát triển phong phú; góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát triển chiếc áo dài Việt Nam; phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”;

   Đây mạnh tuyên truyền về lịch sử Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của tổ chức Hội và của phụ nữ các giới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

   Đặc biệt tuyên truyền về các kết quả đạt được của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp giai đoạn 2016-2021 và phương hướng công tác của Hội LHPN các cấp trong giai đoạn 2017-2022.

   Hội LHPN Hiệp Thành Quận 12 kỳ vọng thông qua hội thi để nâng cao nhận thức và tình cảm, tạo sự lan toả, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các giới; góp phần đưa chiếc áo dài gắn bó, gần gũi và trở thành trang phục quen thuộc của người dân từ sinh hoạt đời thường đến các sự kiện trọng đại; Tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, hội viên phụ nữ có dịp giao lưu, học tập trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả

   Đến tham dự hội thì gồm có các đồng chí là lãnh đạo phường, quận và lãnh đạo MTTQVN: Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Trang PCT. UBND phường, Trưởng ban; Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh CT. Hội LHPN phường, Phó ban; Đ/c Phạm Huỳnh Hiếu/ PCT. MTTQVN – cùng các hội viên trong hội làm thành viên

   Cuộc thi đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, văn minh với tinh thần trân trọng giá trị truyền thống văn hóa về quốc phục áo dài, qua đó cuộc thi đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cán bộ, hội viên, công chức, viên chức, người lao động hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường cùng với  giáo viên học sinh các trường trong khu vực

   Hội thi được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tài trợ bởi các mạnh thường quân là chủ các doanh nghiệp tiêu biểu đóng trên địa bàn, gồm : Cty CPTM Liên Doanh Việt Hàn ANAPATH, CLB Doanh Nhân Việt Nam- Trung Tâm Thẩm SPa Mỹ Tâm, Cty Lữ Hành Du Lịch Phúc Nguyên và đơn vị bảo trợ thông tin, TC. Môi Trường và Xã Hội.

Một số hình ảnh chương trình

Phan Toàn- Bình Lưu