ha noi bao dam thuc hien quy dinh ve phong chay chua chay
Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND thành phố, tiếp tục chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND thành phố, gồm các đối tượng nhà ở tập thể, các làng nghề, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh gas, xăng dầu, khí hóa lỏng...

Trên cơ sở rà soát, bổ sung danh mục, các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp, phân loại, làm rõ cơ quan chủ trì, nguồn kinh phí, lộ trình cụ thể để thực hiện khắc phục theo quy định. Đối với các cơ sở do cấp Trung ương quản lý, có kiến nghị với các cơ quan chủ quản của Trung ương trong việc khắc phục các vi phạm tồn tại trong công tác PCCC để đảm bảo tính thống nhất chung trong việc thực hiện trên địa bàn thành phố.

Cùng với thực hiện Nghị quyết 05, Kế hoạch 183 của thành phố, yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện khẩn trương thực hiện một số nội dung để đảm bảo công tác an toàn PCCC. Cụ thể, đối với các đơn vị thuộc loại hình văn phòng, khách sạn: Phải thực hiện ngay việc trang bị bổ sung hệ thống báo cháy, trang bị các bình chữa cháy tại khu vực các tầng của tòa nhà; trong quá trình cải tạo, sửa chữa nâng cấp cần phải có đơn vị tư vấn cụ thể, báo cáo với cơ quan cấp phép xây dựng, Cảnh sát PCCC để thẩm duyệt hổ sơ trước khi thực hiện nâng cấp, cải tạo.

Đối với nhà ở tập thể, Sở Xây dựng và các công ty, xí nghiệp xây dựng quản lý nhà của thành phố, UBND quận và Cảnh sát PCCC phối hợp làm ngay giải tỏa các chỗ để xe, kho hàng... lấn chiếm các lối thoát hiểm; dỡ ngay các vật cản để tạo ô thoáng tại khu vực cầu thang các tòa nhà; lắp hệ thống chuông báo cháy; bổ sung các bình chữa cháy tại khu vực cầu thang của từng tầng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và yêu cầu người dân sống tại các nhà tập thể thực hiện ngay việc cắt các ô thoát nạn tại khu vực làm “chuồng cọp”; từng hộ dân cân có bình chữa cháy ngay trong nhà.

Đối với các cơ sở sản xuất, kho tàng, bến bãi, thực hiện ngay việc bổ sung hệ thống báo cháy, bình chữa cháy; tách riêng hệ thống điện sản xuất và chiếu sáng; rà soát, kiểm tra, duy trì hoạt động của các trụ nước, hệ thống dây, vòi chữa cháy; tăng cường tập huấn và duy trì hoạt động của các đội PCCC tại chỗ.

Đối với các cơ sở giáo dục, cần thực hiện ngay việc bổ sung hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, các hạng mục khác có thể thực hiện ngay để đảm bảo các điều kiện tối thiểu về an toàn PCCC trước khi bước vào năm học mới.

Theo phapluatxahoi.vn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4975/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện ý kiến kiến nghị, đề xuất của Ban Pháp chế HĐND thành phố tại Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 4-7-2017, của HĐND thành phố.
ha noi bao dam thuc hien quy dinh ve phong chay chua chay
Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND thành phố, tiếp tục chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND thành phố, gồm các đối tượng nhà ở tập thể, các làng nghề, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh gas, xăng dầu, khí hóa lỏng...

Trên cơ sở rà soát, bổ sung danh mục, các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp, phân loại, làm rõ cơ quan chủ trì, nguồn kinh phí, lộ trình cụ thể để thực hiện khắc phục theo quy định. Đối với các cơ sở do cấp Trung ương quản lý, có kiến nghị với các cơ quan chủ quản của Trung ương trong việc khắc phục các vi phạm tồn tại trong công tác PCCC để đảm bảo tính thống nhất chung trong việc thực hiện trên địa bàn thành phố.

Cùng với thực hiện Nghị quyết 05, Kế hoạch 183 của thành phố, yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện khẩn trương thực hiện một số nội dung để đảm bảo công tác an toàn PCCC. Cụ thể, đối với các đơn vị thuộc loại hình văn phòng, khách sạn: Phải thực hiện ngay việc trang bị bổ sung hệ thống báo cháy, trang bị các bình chữa cháy tại khu vực các tầng của tòa nhà; trong quá trình cải tạo, sửa chữa nâng cấp cần phải có đơn vị tư vấn cụ thể, báo cáo với cơ quan cấp phép xây dựng, Cảnh sát PCCC để thẩm duyệt hổ sơ trước khi thực hiện nâng cấp, cải tạo.

Đối với nhà ở tập thể, Sở Xây dựng và các công ty, xí nghiệp xây dựng quản lý nhà của thành phố, UBND quận và Cảnh sát PCCC phối hợp làm ngay giải tỏa các chỗ để xe, kho hàng... lấn chiếm các lối thoát hiểm; dỡ ngay các vật cản để tạo ô thoáng tại khu vực cầu thang các tòa nhà; lắp hệ thống chuông báo cháy; bổ sung các bình chữa cháy tại khu vực cầu thang của từng tầng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và yêu cầu người dân sống tại các nhà tập thể thực hiện ngay việc cắt các ô thoát nạn tại khu vực làm “chuồng cọp”; từng hộ dân cân có bình chữa cháy ngay trong nhà.

Đối với các cơ sở sản xuất, kho tàng, bến bãi, thực hiện ngay việc bổ sung hệ thống báo cháy, bình chữa cháy; tách riêng hệ thống điện sản xuất và chiếu sáng; rà soát, kiểm tra, duy trì hoạt động của các trụ nước, hệ thống dây, vòi chữa cháy; tăng cường tập huấn và duy trì hoạt động của các đội PCCC tại chỗ.

Đối với các cơ sở giáo dục, cần thực hiện ngay việc bổ sung hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, các hạng mục khác có thể thực hiện ngay để đảm bảo các điều kiện tối thiểu về an toàn PCCC trước khi bước vào năm học mới.