Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về tình trạng lãng phí, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và các biện pháp ngăn chặn chưa mang lại hiệu quả cao, đề nghị có cơ chế chính sách hợp lý để giải quyết tình trạng này.

Bên cạnh nội dung trả lời về thực trạng thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ Tài chính cũng đưa ra một số giải pháp để đẩy mạnh công tác này.

Cụ thể, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương trong cả nước phấn đấu tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 12% đối với các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm;

Tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia, cắt giảm 100% với việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành công trình, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế chính trị, xã hội, văn hóa của địa phương.

phan dau thu hoi 100 nha cong vu su dung khong dung quy dinh
Ảnh minh họa (ảnh: baophapluat.vn)

Đồng thời, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập, dừng việc giao bổ sung biên chế trong năm 2018; giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015. Giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Các cơ quan đơn vị chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ Luật Quản lý sử dụng tài sản công, thu hồi được 100% nhà công vụ sử dụng không đúng quy định; hạn chế mua sắm xe ô tô từ xe ô tô chuyên dùng và trang bị trang thiết bị đắt tiền; không sử dụng vốn vay nước ngoài, vay thương mại để mua xe ô tô công, đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán xe công; phấn đấu năm 2020 giảm khoảng 30 - 50 % số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó là tăng cường giám sát, thanh tra kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất; không cấp phép mới thăm dò khai thác vàng, sa khoáng; hạn chế và đi đến chấm dứt các phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ; không xuất khẩu khoáng sản thô; thực hiện giảm bớt tổn thất điện cả năm xuống còn 7,2%...

Thực hiện công khai minh bạch theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn tài sản nhà nước.

Xử lý dứt điểm tồn tại yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp trên thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả theo cơ chế thị cơ chế thị trường và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân liên quan.

“Phấn đấu xử lý căn bản các tồn tại yếu kém của 12 dự án chậm tiến độ doanh nghiệp kém hiệu quả thuộc ngành công thương và tiếp tục rà soát đối với các dự án doanh nghiệp khác”, Bộ Tài chính trả lời.

Theo phapluatxahoi.vn