Nhận được sự quan tâm chỉ đạo của quận, sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, UBND phường Cầu Diễn đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo AN - QP trên địa bàn phường và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Một số nhiệm vụ được triển khai có hiệu quả như: Công tác thu ngân sách được đảm bảo so với kế hoạch năm; công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, pháp luật được chú trọng và có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; công tác quản lý nhà đất, đô thị có nhiều tiến bộ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Các hoạt động chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm thường xuyên. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được duy trì hoạt động nề nếp.

Công tác quân sự địa phương được quan tâm; đã thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2018. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cầu Diễn

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP 6 tháng đầu năm 2018 và tình hình thực tế trên địa bàn phường, UBND phường Cầu Diễn đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn phường; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước quận giao. Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách phường đảm bảo phục vụ tốt việc triển khai các nhiệm vụ của phường và đúng quy định quản lý tài chính. Nâng cao hiệu quả trong điều hành, quản lý ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, quận, phường.

Tăng cường công tác quản lý TTXD trên địa bàn, kiểm soát các trường hợp xây dựng mới, không để tình trạng xây dựng không phép, trái phép và quản lý giảm đến mức thấp nhất việc xây dưng sai phép. Chủ động giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong lĩnh vực xây dựng.

Chỉ đạo Công an phường tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động triến khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xâ hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn phường.

Thực hiện có kết quả công tác cải cách hành chính nhằm làm chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, thực hiện công khai, dân chủ, đối thoại đúng luật…

Bảo Trâm