Văn phòng UBND TP. HCM đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong về việc thanh tra toàn diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Samco). Qua đó, hàng loạt sai phạm của Samco đã được chỉ ra như sai sót trong công tác cho thuê lại mặt bằng nhà đất, chi vượt mức quỹ khen thưởng, cổ phần hóa không đúng quy định…

samco-5baaccf137f87

Nhiều sai phạm được phát hiện tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: congluan.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. HCM giao Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Samco tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan đối với các sai sót trong công tác tham mưu, đề xuất, kiểm tra, giám sát liên quan việc cho thuê lại mặt bằng nhà đất, xử lý thu hồi nợ, thu hồi đối với khoản chi vượt quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và viên chức quản lý của Công ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú, Công ty TNHH MTV Cảng sông thành phố. Việc sử dụng đất của Công ty Bến xe Miền Đông và Công ty cảng Bến Nghé. Thực hiện thu hồi đối với khoản chi vượt quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và viên chức quản lý của Công ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú, Công ty TNHH MTV Cảng sông thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu lãnh đạo Công ty Samco chấm dứt việc cho vay đối với các doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa không đúng quy định tại Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông và Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với những cá nhân, tập thể có khuyết điểm, sai phạm tại Samco. Chủ trì tổ chức kiểm điểm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp có khuyết điểm theo phân cấp quản lý cán bộ.

Lãnh đạo thành phố cũng giao cho Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan đối với các sai sót trong công tác tham mưu, đề xuất công tác sử dụng, cho thuê lại mặt bằng, không thực hiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất và không thực hiện thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất theo quy định và quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Chấn chỉnh việc ký kết và thực hiện hợp đồng thu tiền qua bến đối với xe buýt. Chấm dứt việc cho vay đối với các doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng thành viên Samco và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan đối với các sai sót trong công tác tham mưu, đề xuất liên quan công tác sử dụng, cho thuê lại mặt bằng, ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu và quá trình thực hiện cố phần hóa doanh nghiệp. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân, tập thể liên quan đến những sai phạm.

Ngoài ra, Chủ tịch TP. HCM cũng giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo Sở Tài chính, kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng nhà đất của Samco. Kiểm tra, rà soát việc sử dụng các mặt bằng nhà, đất và tài sản của Samco. Phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình lựa chọn tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án cổ phần hóa tại Samco. Kiểm tra quy trình xuất bến và thu tiền xuất bến đối với vận tải hành khách tại Bến xe Miền Đông.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong giao Thanh tra thành phố chuyển nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 5 tỷ đồng là khoản thu cho thuê lại một phần nhà văn phòng, nhà xưởng không đúng quy định của Tổng công ty Samco và Công ty Bến xe Miền Đông. Đồng thời, Thanh tra Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên.

Theo lsvn.vn