Một góc khuôn viên hành chính xã Sơn Bình

Đến thời điểm hiện tại xã Sơn Bình mới chỉ đạt chuẩn được 10 tiêu chí theo Quyết định rà soát của UBND tỉnh, gồm các tiêu chí: Quy hoạch , thủy lợi, điện, trường học, hộ nghèo, lao động việc làm thường xuyên, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế và tiêu chí hệ thống thông tin truyền thông.

 “Để thực hiện mục tiêu về đích NTM trong năm nay, xã phải hoàn thành được 10 tiêu chí còn lại, trong đó có những tiêu chí đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện”, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình Ông Cù Xuân Điền chia sẻ .

 Xây dựng đường giao thông nông thôn

Mô hình chăn nuôi lợn liên kết

Về tiêu chí giao thông: Tại tuyến đường trục xã cần phải mở rộng 310m đường trước khuôn viên ủy ban xã, nguồn lực để thực hiện là 725 triệu đồng; Tuyến đường trục thôn xây dựng 2,9km, thôn 1, thôn 2 theo chương trình dự án với nguồn vốn dự kiến 14,9 tỷ đồng; Tuyến đường ngõ xóm xây dựng 2,6km, nguồn vốn dự kiến 870 triệu đồng từ ngân sách cấp và nhân dân đóng góp; Tuyến đường trục chính nội đồng xây dựng 3km theo nguồn chương trình dự án, xây dựng 2,6km rãnh thoát nước 2 bên đường, nguồn vốn dự kiến 750 triệu đồng. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: Mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa xã 400 triệu đồng, xây dựng hệ thống hàng rào khuôn viên ủy ban 50 triệu đồng, cải tạo nâng cấp sân vận động, nguồn vốn dự kiến 1,9 tỷ đồng, xây dựng sân thể thao các thôn 1, 2, 3, 4,  6 dự kiến 150 triệu đồng, xây dựng mới nhà văn hóa thôn 5, xây dựng khuôn viên, khánh tiết dự kiến 1 tỷ đồng, tất cả những vấn đề này đều chưa có nguồn vốn để thực hiện xây dưng. Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Xây dựng 01 cửa hàng tiện lợi và 5 cửa hàng tạp hóa đạt chuẩn. Tiêu chí nhà ở dân cư: Nâng cấp 10 nhà tạm đạt chuẩn, nguồn lực dự kiến 600 triệu đồng, nguồn lực hỗ trợ được 40 triệu đồng, còn lại huy động nhân dân đóng góp. Tiêu chí thu nhập: Rà soát đánh giá lại tiêu chí thu nhập, nâng cao sản xuất, xây dựng 01 mô hình lớn, 4 mô hình nhỏ nâng thu nhập bình quân đầu người lên 33 triệu đồng trong năm 2018. Tiêu chí văn hóa: Xây dựng 4 thôn còn lại gồm thôn 1, 2, 4, 5 đạt thôn văn hóa năm 2018. Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: Xây dựng bãi thu gom rác thải dự kiến 200 triệu đồng; Quy hoạch xây dựng nghĩa trang Rú Mốc, nguồn vốn dự kiến 300 triệu đồng nhưng chưa có nguồn vốn thực hiện, bên cạnh đó còn xây dựng Hợp tác xã môi trường để đưa vào hoạt động. Tiêu chí Quốc phòng và an ninh: Thay thế chức danh xã đội phó và đội trưởng của 6 thôn, hiện đang thực hiện đảm bảo an ninh trên địa bàn. Tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu: Lập phương án dự toán xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cho 6 thôn, xây dựng thôn 3, 4 đạt khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 20 vườn mẫu đạt chuẩn, chỉ đạo hoàn thành công tác cải tạo vườn, trồng hàng rào xanh, làm điểm nhấn tại các xóm.                                                             

Sơn Bình là xã đặc biệt khó khăn vì mấy năm gần đây không  có các chương trình, dự án  đầu tư nên việc xây dựng hạ tầng đều trông chờ vào sự hổ trợ của con em xa quê và đóng góp của bà con nhân dân trên địa bàn.

Để hoàn thành được các tiêu chí chương trình xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch thì xã Sơn Bình đang rất cần có sự hỗ trợ kinh phí của các cấp, các ngành, để xây dựng các công trình lớn như đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tu sửa đập Khe Sâu; đề nghị hoàn trả vùng đất trại giống, thanh lý tài sản của một số hội quán cũ trên địa bàn. Để xã tiến hành bán đấu giá thu ngân sách, nhằm có thêm kinh phí để xây dựng hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu trong năm 2018 xã về đích xây dựng Nông thôn mới.

 Dương Xuân Lộc