trien khai thang hanh dong vi binh dang gioi va phong chong bao luc tren co so gioi
Tranh minh họa

Tháng hành động là điểm nhấn trong công tác bình đẳng giới của năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố. Với chủ đề Tháng hành động năm 2018, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai một số hoạt động chính, cụ thể.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp như: Tổ chức mít tinh, biểu diễn nghệ thuật thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam, diễu hành, treo băng zôn, khẩu hiệu, pano áp phích... tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư; Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố, hệ thống Đài Truyền thanh huyện, thị xã và xã, thị trấn.

Tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động. Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên giỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao... theo chủ đề của Tháng hành động. Tổ chức gặp mặt, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền tại cộng đồng.

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

Các sở, ban, ngành của Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo hành trên cơ sở giới năm 2018 hiệu quả.

Theo phapluatxahoi.vn