Kết luận Thanh tra có gì?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I tiền thân là Xí nghiệp Xây lắp Đường dây và Trạm được thành lập vào năm 1963. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp đã nhiều lần đổi tên, và đến năm 2005, sau khi hoàn thành cổ phần hoá, Công ty chính thức hoạt động với tên gọi Công ty Cổ phần Xây lắp điện I  (PCC1).Kết luận số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng

Đầu tháng 9 /2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra về “Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 đối với các dự án: Công trình thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3”. Nội dung kết luận: đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo QĐ số 218/QĐ- TTr ngày 24/5/2017, yêu cầu PCC1 chấn chỉnh và khắc phục một số tồn tại.

Cụ thể: “Đối với công tác lập tổng dự toán: Mặc dù tổng dự toán xây dựng công trình chưa được chủ đầu tư phê duyệt nhưng trong quá trình lập, chủ đầu tư áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 1.650.000 đồng để tính chi phí phụ cấp khu vực và phụ cấp lưu động, áp dụng một số định mức chưa phù hợp với quy định và một số nguyên nhân khác dẫn đến làm tăng giá trị tổng dự toán, với số tiền 17.793.432.000 đồng. Ngoài ra, công tác quản lý chất lượng thi công công trình còn một số tồn tại như thiếu biên bản giao hàng, giấy chứng nhận xuất xưởng, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình (đinh, dây thép buộc, ống nhựa, nhựa đường); thiếu kết quả thí nghiệm R28 một số khối đổ bê tông; nhật ký thi công chưa đánh số trang”.

;
 Trụ sở Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1

Trước sự việc trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị và xử lý về mặt hành chính đối với chủ đầu tư: Tổ chức và chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra. Yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào các quy định trong hợp đồng kinh tế, tiến hành kiểm tra, ra soát và có hình thức xử lý theo quy định đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công có liên quan đến các tồn tại được nêu trong Báo cáo kết quả Thanh tra.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ: Đối với số tiền 17.793.432.000 đồng chưa phù hợp với quy định nêu trên, yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền để áp dụng mức lương tối thiểu vùng tính các chi phí phụ cấp khu vực và phụ cấp lưu động, điều chỉnh, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán làm cơ sở quyết toán dự toán theo quy định.

Mặt khác, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nhà thầu thi công tại Dự án thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, số tiền 70 triệu đồng. Trong đó, xử phạt Công ty Cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát, nhà thầu thi công Dự án Bảo Lâm 1 số tiền 35 triệu đồng. Xử phạt Công ty Cổ phần Sông Đà 5, nhà thầu thi công tại Dự án thủy điện Bảo Lâm 3, số tiền 35 triệu đồng.

Trong thời hạn 60 ngày, kề từ ngày công bố Kết luận Thanh tra, Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 có trách nhiệm thực hiện Kết luận Thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Những phản hồi của PCC1

Để làm rõ một số nội dung liên quan đến Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần xây lắp điện 1 đối với các dự án Công trình thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, PV Tạp chí Môi trường và xã hội đã đặt lịch và có buổi làm việc với đại diện của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1.Công văn số 2520/CV-PCC1-QLDATĐ gửi Thanh tra Bộ Xây dựng để báo cáo việc thực hiện Kết luận số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Hương- Trưởng phòng Quản trị Tổng hợp của PCC1cho biết: “Số tiền 17,7 tỷ đồng không phải chi phí của giai đoạn quyết toán mà chỉ là dự toán ban đầu, chưa được thẩm tra, phê duyệt. Dự toán ban đầu khác với thực tế thực hiện, tùy từng trường hợp mà mức phát sinh có thể  tăng, có thể giảm. Đối với 2 dự án của PCC1 thì tổng dự toán ban đầu là 1.650.000 đồng, trên thực tế áp dụng là 1.450.000 đồng nhưng chưa kịp thực hiện việc điều chỉnh. Sau khi có kết luận thanh tra, PCC1 đã thẩm tra lại tổng dự toán và đưa ra mức cuối cùng theo quyết định thanh tra. Giai đoạn trước đó đã điều chỉnh rồi nhưng chưa qua giai đoạn thẩm tra về mức dự toán đó”.

Theo đó, PCC1 đã có công văn số 2520/CV-PCC1-QLDATĐ gửi Thanh tra Bộ Xây dựng để báo cáo việc thực hiện Kết luận số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017 của Thanh tra BXD. Nội dung công văn nêu rõ:

“PCC1 đã tổ chức và chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra một số tồn tại đã nêu trong Kết luận Thanh tra số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017.

Đối với công tác lập tổng dự toán: Đơn vị tư vấn đã xuất bản lại tổng dự toán phù hợp với khối lượng biện pháp thực tế thi công đã được Chủ đầu tư chấp thuận và phù hợp với quy định hiện hành. Lương áp dụng 1.150.000 đồng theo Nghị định số 66/2013/ND-CP ngày 27/6/2013. PCC1 đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành và của PCC1.

Công tác quản lý chất lượng công trình: đến hết ngày 21/10/2017, các hồ sơ tài liệu liên quan đến biên bản giao hàng, giấy chứng nhận xuất xưởng, chứng từ xuất xứ của vật tư… theo Kết luận Thanh tra số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017 và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của PCC1 đã được thống kê, sắp xếp và lưu trữ theo đúng quy định làm cơ sở phục vụ công tác quyết toán công trình.

Xử lý vi phạm hành chính: Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và Công ty Cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát đã hoàn thành nộp phạt theo Kết luận Thanh tra số 458/KL-TTr ngày 1/9/2017 và báo cáo kết quả thực hiện cho PCC1 theo đúng quy định”.

Liên quan đến việc xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, đại diện của Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 cho  biết: “PCC1 là công ty 100% tư nhân, các cổ đông tham gia góp vốn đa dạng, đối với công tác kiểm điểm sẽ hơi khác so với các công ty của Nhà nước. Nếu như là doanh nghiệp Nhà nước thì phải tổ chức các cuộc họp, xác định là lỗi của ai, đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể và phải bồi thường thiệt hại…Còn đối với doanh nghiệp tư nhân thì không phải như vậy. Phía công ty chỉ có biên bản họp nội bộ, quy trách nhiệm dựa trên công việc được giao xung quanh việc thực hiện dự án”.

“Sau khi có kết luận của Thanh tra bộ Xây dựng, PCC1 đã có báo cáo giải trình gửi lên, sau đó thì không thấy phía Thanh tra có ý kiến gì nữa. Thực ra, trong quá trình thực hiện các dự án, PCC 1 luôn trong tâm thế tuân thủ các quy định của pháp luật, tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cũng có một số tồn tại nhỏ. Sau những quyết định thanh tra như thế này thì PCC1 cũng rút kinh nghiệm và có những cam kết để không lặp lại trong những dự án sau” – bà Nguyễn Thanh Hương khẳng định.

Phan Giang- Lê Hưng