Nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Từ ngày 27-8-2018, Nghị định số 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ có hiệu lực thi hành thay cho Nghị định 70/2017/NĐ-CP trước đó. Điểm mới đáng chú ý của Nghị định là mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ là 1.515.000 đồng thay cho mức 1.417.000 đồng trước đó.

Đối với trợ cấp ưu đãi hàng năm Nghị định quy định: Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng.

Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ĐH là 300.000 đồng.

Về trợ cấp ưu đãi một lần, Nghị định quy định: Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn; hỗ trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng.

Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 1 - 1 - 1995; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn…

Từ 15-8: Trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc sẽ tăng thêm 6,92%

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng tới cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và QĐ 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-8-2018, các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2018.

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2018 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2018 x 1,0692.

tu thang 8 tang muc tro cap phu cap voi nhieu nhom doi tuong
Theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP, mức chuẩn để xác định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ là 1.515.000 đồng. Ảnh minh họa

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được hưởng phụ cấp đặc thù từ 15-30%

Từ ngày 10-8, Nghị định 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ sẽ có hiệu lực. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được hưởng phụ cấp đặc thù từ 15% đến 30% tính trên mức lương cấp bậc hàm hoặc phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng ngoài các chế độ phụ cấp khác (nếu có). Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với: Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ: Bảo vệ tiếp cận; bảo vệ khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam; tuần tra, canh gác tại nơi ở, nơi làm việc, khu vực trọng yếu, sự kiện đặc biệt quan trọng; Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; Cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ có cấp bậc hàm từ Trung úy hoặc có mức lương tương đương cấp bậc hàm Trung úy trở xuống; chiến sĩ hưởng phụ cấp cấp bậc hàm.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với: Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ: Lái xe bảo vệ tiếp cận, lái xe nghiệp vụ, dẫn đường, hộ tống; kiểm tra chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ hoặc vật nguy hiểm khác, kiểm nghiệm độc chất; tác chiến; trinh sát; thông tin phục vụ công tác bảo vệ; đặc nhiệm; cơ động; Cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ có cấp bậc hàm Thượng úy, Đại úy hoặc có mức lương tương đương cấp bậc hàm Thượng úy, Đại úy….

Hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở/tháng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin

Đây là nội dung được quy định trong Nghị quyết số 04/2018/NQ - HĐNT quy định về việc ban hành nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 1-8-2018. Nghị quyết được HĐND TP Hà Nội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 với tỷ lệ 98,04% đại biểu HĐND TP biểu quyết tán thành.

Theo đó, từ ngày 1-8-2018 đến ngày 31-12-2020 (thời điểm kết thúc Chương trình mục tiêu TP về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020), Hà Nội sẽ hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của TP Hà Nội.

Trong đó, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin có trình độ ĐH, trên ĐH sẽ được hưởng mức hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Đối với cán bộ có trình độ CĐ hoặc trung cấp được hưởng mức hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức lương cơ sở được áp dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo phapluatxahoi.vn