Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Bạch Chơn Đông cho biết, toàn tỉnh có 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 105 xã; 39 phường và 8 thị trấn. Theo Đề án, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện sắp xếp 7 ĐVHC cấp xã tại 5 huyện, thị xã.

Cụ thể, thị xã Hương Trà sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thành xã Bình Tiến; Huyện Phú Lộc sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành xã Giang Hải.

Huyện A Lưới sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã A Đớt và xã Hương Lâm thành xã Lâm Đớt; nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hồng Quảng và xã Nhâm thành xã Quảng Nhâm; nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Bắc và xã Hồng Trung thành xã Trung Sơn.

Huyện Nam Đông sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã Hương Xuân; Huyện Phú Vang sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã Phú Gia.

Sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giảm được 7/152 đơn vị, còn 145 xã, phường.

tham dinh de an sap xep 7 xa cua tinh thua thien hue
Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại phiên họp

Ông Bạch Chơn Đông khẳng định, việc xây dựng Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã chưa đạt chuẩn 50% cả 2 tiêu chí diện tích và dân số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là cần thiết, nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 và tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp các ĐVHC trong thời gian tới.

Nguyên tắc của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã là các ĐVHC mới được hình thành sau sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số. Tuy nhiên, một số trường hợp sau khi sắp xếp vẫn chưa đạt tiêu chuẩn do có yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính trị, an toàn xã hội.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành nhìn nhận, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục và trình Đề án đúng thời gian quy định.

Vụ Chính quyền địa phương đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế có lộ trình thực hiện sắp xếp đối với số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố dôi dư.

Đồng thời, giải trình rõ ràng, cụ thể và thuyết phục hơn đối với ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp vẫn chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định và các vấn đề liên quan đến trụ sở làm việc, sử dụng công sản, giải quyết thủ tục, giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp…

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan có liên quan chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Theo ông Định, trong thời gian xây dựng Đề án, tỉnh Thừa Thiên Huế tạm dừng việc bầu, phê chuẩn các chức danh cán bộ quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp từ ngày Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 có hiệu lực.

Trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp thu ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định, chỉnh sửa, bổ sung, có giải trình cụ thể, rõ ràng các vấn đề được nêu ra.

Đặc biệt, tỉnh cần dành một số lượng biên chế nhất định để sắp xếp, tuyển dụng đối với cán bộ dôi dư; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức đúng quy định; có phương án sử dụng công sản đối với các ĐVHC cấp xã sau sắp xếp…

Cùng với đó, xây dựng phương án cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp trưởng khi sắp xếp các ĐVHC; đối với cấp phó cũng cần có phương án sắp xếp và có lộ trình để đảm bảo đúng quy định về cấp phó tại các cơ quan, đơn vị.

Đối với việc giải quyết thủ tục của Nhân dân, tỉnh cần xây dựng phương án để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc giao dịch với các cơ quan nhà nước.

 
Theo phapluatxahoi.vn