Được biết Hội thảo xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long sẽ giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư mới nhất của tỉnh; nhằm thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư để khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh địa phương. Qua đó, thu hút nhà đầu trong và ngoài nước hợp tác đầu tư vào các dự án quan trọng của địa phương, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.


Toàn cảnh họp báo Thông báo Hội thảo xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2019

Theo ông Nguyễn Khắc Nhu- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- và Đầu tư (KH&ĐT), cho biết hội thảo với chủ đề “Hợp tác phát triển bền vững” sẽ diễn ra ngày 15/8/2019, tại nhà hàng Hương Sen (đường Phạm Thái Bường- Phường 4 thành phố Vĩnh Long), dự kiến khoảng 350 đại biểu đến từ các bộ ngành trung ương và các điạ phương tham dự.

Tại hội thảo sẽ thông qua 8 tham luận của diễn giả từ các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày tại hội thảo đóng góp cho tỉnh. Cũng tại hội thảo này, UBND tỉnh  Vĩnh Long sẽ trao Quyết định chủ trương; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết MOU trong năm 2019 cho 12 dự án, với tổng mức vốn ĐT khoảng 47.067,6 tỷ đồng và 51 triệu USD.

Ông Nguyễn Khắc Nhu cho biết  thêm, trong 32 đã được ký kết mời gọi đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018, đến nay đã triển khai được 20/32 dự án, trong đó có 8 dự án đi vào hoạt động với số vốn  trên 1.700 tỷ đồng và  6 dự án đang  được khởi công với số vốn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng còn 05 dự án số vốn lớn hơn 3.000 tỷ  vẫn phải chờ bộ ngành trung ương và Chính phủ phê duyệt.

Tây Nam – T.Ca