bao dam an toan cong trinh giam nhe thien tai do anh huong mua bao
Ảnh minh họa

Theo đó, để đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi, giảm nhẹ thiên tai, Sở NN&PTNT đề nghị các đơn vị nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, chủ động đối phó kịp thời với mọi diễn biến của bão WIPHA (bão số 3), đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân ở những vùng trũng thấp có khả năng ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Tăng cường công tác kiểm tra đê điều, kè cống, kênh mương, công trình tiêu thoát nước trên địa bàn, sẵn sàng vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động đối phó với mọi diễn biến của mưa bão để công trình sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn.

Đối với các công trình xử lý cấp bách trên địa bàn chưa thi công xong và các công trình đang thi công dang dở, đề nghị các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu tập trung thực hiện ngay các công việc thi công hạng mục vượt lũ. Có phương án đảm bảo an toàn công trình các tuyến đê bao, đê bối, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện máy móc thi công, con người và vật tư phù hợp để phòng chống như sử dụng bạt phủ cho tràn nước chủ động nhằm giảm thiểu thiệt hại khi nước dâng vượt đỉnh đê; bao tải dự trữ, cát, đá... để sẵn sàng hàn khẩu...

Đặc biệt, chú ý tới các công trình có nguy cơ xảy ra tổn thất lớn khi xảy ra sự cố do Ban Duy tu các công trình NN&PTNT đang tổ chức triển khai thi công như: Dự án xử lý sự cố mạch đùn mạch sủi tại cống Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ; Dự án xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê hữu Bùi 2 đoạn qua 3 xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến; Dự án xử lý cấp bách nâng cấp đê tà Bùi (đoạn từ trạm bơm Trung Hoàng đến hết tràn Thanh Bình). Đối với các dự án này yêu cầu ban phải đôn đốc đơn vị thi công chuẩn bị ngay lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương án ứng phó thiên tai đối vơi công trình đang thi công được duyệt, cử cán bộ túc trực tại hiện trường theo dõi sát sao diễn biến tác động xấu đối với công trình do mưa lũ và thông tin kịp thời công tác chuẩn bị chống bão lũ về Sở NN&PTNT.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tăng cường cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường, nhất là các vị trí trọng điểm, các vị trí xung yếu phát hiện kịp thời các yếu tố gây bất lợi đến an toàn công trình như xe quá tải trọng đi trên đê, phát hiện kịp thời mạch đùn, mạch sủi, thông tin kịp thời theo quy định để xử lý giờ đầu ngăn chặn diễn biến xấu đối với công trình. Rà soát phương án phòng, chống lụt bão úng các công trình đang thi công, các vị trí trọng điểm, đôn đốc thực hiện theo đúng phương án được duyệt. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình để xử lý kịp thời, hiệu quả khi sự cố xảy theo phương châm 4 tại chỗ. Những công trình nào để xảy ra sự cố do mưa, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố theo quy định.

Theo phapluatxahoi.vn