Cục Thuế Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn đợt tháng 7-2019 với tổng số 242 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ 528,1 tỷ đồng.

Trong danh sách này có 152 đơn vị thuộc diện công khai lần đầu với số nợ hơn 290 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản liên quan đến đất.

Cụ thể, có 152 doanh nghiệp nợ 267 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp; 4 đơn vị nợ 9,6 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất, trong đó đứng đầu danh sách là Công ty TNHH MTV Khai thác và Thương mại Kim Sơn với số nợ là 2,5 tỷ đồng (tính đến ngày 31-5-2019); 1 đơn vị nợ 12 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là Công ty cổ phần may Lê Trực.

ha noi cong khai danh sach 242 don vi no thue phi tien thue dat
Cục Thuế Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt tháng 7-2019

Cục Thuế Hà Nội cũng tiếp tục công khai lại tên tuổi của 85 đơn vị chây ì nợ thuế với số tiền hơn 238 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản liên quan đến đất. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018).

Trong đó, có 84 doanh nghiệp nợ 233,9 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp, đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 với số nợ là 40,6 tỷ đồng (tính đến ngày 31-5-2019); 1 đơn vị nợ 4,1 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất là Công ty cổ phần may Lê Trực.

Tính từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện công khai lần đầu với 483 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ 1.257 tỷ đồng. Đồng thời công khai lại với 286 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ 3.833 tỷ đồng (các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Như vậy, tổng cộng, Cục Thuế đã đăng công khai 769 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là hơn 5.090 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 221 doanh nghiệp và dự án nộp 77,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2019 công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Với sự nỗ lực của mình và sự phục hồi của nền kinh tế, Cục Thuế mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước trước khi bị áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Theo phapluatxahoi.vn