Sáng ngày 7/7/2019, Đoàn thanh niên Tiểu đoàn 18 Thông tin, sư đoàn 324 đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa Đoàn thanh niên Xã Lạc Sơn ra quân vệ sinh môi trường và tiến hành nạo vét kênh mương trên địa bàn xã Lạc Sơn, huyện Đô lương, tỉnh Nghệ An.

Đoàn thanh niên Tiểu đoàn 18 và Đoàn thanh niên xã Lạc Sơn nạo vét kênh mương

Trong Điều kiện khí hậu thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc lớn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo Đảng ủy xã Lạc Sơn và Chỉ huy Tiểu đoàn, Cùng với sự cố gắng, tinh thần đoàn kết của quân dân, các đoàn viên thanh niên đã hoàn tốt các nhiệm vụ. Các đoàn viên đã tiến hành nạo vét, phát quang, khơi thông rác thải hơn 1,5 km kênh mương trên 2 đoạn kênh Khải Sơn và Tiểu Câu nằm trên địa bàn Xã.

Hoạt động trên đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường, khơi thông kênh mương dẫn nước tưới tiêu khắc phục tình trạng hạn hán kéo dài trên địa bàn do biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài. Việc vệ sinh, nạo vét kênh mương, phát dọn cỏ dại đã phần nào giảm bớt môi trường sống của các loài côn trùng, dịch bệnh, các loại sâu bọ và động vật phá hoại mùa màng của bà con nhân dân, bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn nơi Đơn vị đóng quân, góp phần xây dựng, tạo hình ảnh đẹp cho cảnh quan nông thôn mới. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ và các đoàn viên ưu tú của cả hai đơn vị tuyên truyền cho bà con nhân dân về công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

     Cán bộ, chiên sỹ Tiểu đoàn 18 tham gia làm sạch môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Xã hội, Đại úy Phạm Viết Anh – Phó tiểu Đoàn trưởng Tiểu đoàn 18 cho biết: "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã luôn luôn bám sát các chỉ đạo của Sư đoàn đồng thời tích cực chủ động và sáng tạo trong các hoạt động, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, tinh thần xung kích tình nguyện vì môi trường của tuổi trẻ; thực hiện tốt sáu giải pháp tăng cường vai trò của Quân đội trong ứng phó với biến đổi khí hậu".

Tuyên truyền, giáo dục: Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động trong ứng phó với BĐKH cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đa dạng hóa hình thức, nội dung; lồng ghép các nội dung về BĐKH, BVMT với các loại hình hoạt động của Quân đội, đặc biệt là hoạt động tại đơn vị. Hình thành ý thức chủ động, ý thức và trách nhiệm trong mỗi cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, làm cơ sở xác định nội dung, đầu việc trong các hoạt động thực tiễn. Tích cực tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm; tăng cường năng lực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ trong quản lý tài nguyên, quản lý môi trường và quản lý các nhiệm vụ liên quan đến ứng phó với BĐKH

Đánh giá, nhận diện yếu tố tác động, đối tượng bị ảnh hưởng: Đánh giá đầy đủ và chính xác nhất những nguy cơ tiềm tàng của BĐKH, nhận diện, phân loại các yếu tố tác động theo quy mô và mức độ ảnh hưởng; xác định đối tượng chịu tác động, chịu ảnh hưởng tiêu cực, đánh giá theo mức độ dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của đối tượng; phân chia loại hình hoạt động quân sự quốc phòng, kinh tế quốc phòng theo vùng địa lý.Trong quá trình đánh giá, triển khai, xếp loại yếu tố, nhóm tố theo sự biến đổi mạnh - yếu; khả năng dễ bị tổn thương nhiều - ít, làm cơ ở đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng giải pháp khả thi.

 Lựa chọn biện pháp: Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, phát huy nguồn lực tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ; phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các lực lượng khác tại địa phương trong thực hiện ứng phó với BĐKH, đặc biệt là công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả của tai biến thiên nhiên như lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, sạt lở đất…Xác định các nhóm giải pháp trước mắt, giải pháp lâu dài; các nhóm giải pháp công trình, phi công trình để thích ứng, giảm thiểu ảnh hưởng của BĐKH. Xem quy hoạch như giải pháp ưu tiên bậc nhất trong xây dựng, bố trí công trình, đặc biệt là những công trình có quy mô lớn, có tầm quan trọng đặc biệt và có hướng sử dụng lâu dài, giảm gánh nặng lên nền kinh tế khi phải chi ra khoản tiền lớn xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhiều công trình quốc phòng.

Xây dựng nguồn lực: Huy động sức mạnh tổng hợp của lực lượng đơn vị quân đội đang đóng quân trên địa bàn  trong ứng phó với BĐKH. Đa dạng hoá nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính từ Chương trình mục tiêu của đơn vị, quân đội. Xây dựng hệ thống quản lý, tổ chức thực hiện xuống các đơn vị, trong đó có lực lượng nghiên cứu khoa học - công nghệ. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài quân đội.

Phân công nhiệm vụ và hợp tác trong ứng phó: Phân công, phân nhiệm và phân kỳ các hành động ứng phó; chủ động cập nhật kịch bản BĐKH quốc gia, các chương trình của Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương, Quân đội; tích hợp kết quả nghiên cứu, kết quả điều tra vào chương trình, kế hoạch hành động củacác cơ quan, đơn vị . Để tăng cường vai trò của mình, ngoài việc tiếp tục triển khai tốt Kế hoạch hành động của Bộ về ứng phó với BĐKH, lực lượng quân đội cần chủ động, tích cực tham mưu cho Chính phủ, Trung ương Đảng những giải pháp tổng thể, chi tiết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của BĐKH đối với các hoạt động quân sự quốc phòng, kinh tế quốc phòng trên phạm vi cả nước. Tăng cường hợp tác với các cơ quan, đơn vị ngoài quân đội, với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là những nước có chung biên giới trên bộ, trên biển nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ ứng phó BĐKH.

Với những hoạt động tích cực, sáng tạo về bảo vệ môi trường, cùng với nhân dân trên địa bàn chủ động ứng phó với biến đổi của khí hậu, trong những năm qua Tiểu đoàn 18 - Sư đoàn 324 đã góp phần thực hiện thành công Chương trình, Chiến lực mục tiêu Quốc gia về Biến đổi khí hậu. Đồng thời xây dựng được lòng tin của nhân dân địa phương với Đơn vị, tạo nên mối tình quân dân ngày càng gắn kết sâu sắc hơn.

Phạm Anh Tuấn