Thông tin trên được ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín-Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 25-6.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, trong năm 2018 UBND huyện đã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng và đô thị tiến hành kiểm tra 249 công trình xây dựng, trong đó 22 công trình xây dựng sai phạm, chiếm 89,1%; 3 công trình xây dựng không phép, 4 công trình xây dựng sai phép; 20 công trình xây dựng vi phạm khác.

Kết quả đã xử lý dứt điểm 20 trường hợp vi phạm, còn 7 trường hợp vi phạm đang tiếp tục xử lý. Ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng với số iền 255 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tiến hành kiểm tra 41 công trình, phát hiện 4 công trình vi phạm. Đã xử lý 3 trường hợp, trong đó cưỡng chế 2 trường hợp, tự khắc phục 1 trường hợp, đang giải quyết 1 trường hợp.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện uỷ, HĐND, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới và phát triển tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Việc thực hiện các Đề án của UBND huyện đã góp phần giảm áp lực về kinh phí xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn huyện; không để nợ đọng xây dựng cơ bản, tiết kiệm kinh phí, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng.

Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí chiều 25-6 (ảnh V.H)

Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí chiều 25-6 (ảnh V.H)

Đến nay, trên địa bàn huyện có 24/28 xã được TP công nhận đạt xã chuẩn nông thôn mới; 4 xã đạt và cơ bản đạt 16-17 tiêu chỉ, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 để huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn đến nay, huyện đã hoàn thành công tác xây dựng lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được UBND TP phê duyệt, đáp ứng yêu cầu sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế-xã hội. Công tác dồn điền, đổi thửa được UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện hoàn thành cơ bản công tác dồn điền, đởi thửa đất nông nghiệp 28.519 hộ/4.546ha.

Trong công tác cấp giấy CNQSDĐ đất, huyện đã hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy CNQSDĐ nông nghiệp, đất ở cho nhân dân trên địa bàn. Đối với đất nông nghiệp, đã cấp được 31.142 giấy đạt 99,8%, trong đó trước dồn điền đổi thửa đã cấp giấy chứng nhận CNQSDĐ nông nghiệp được 98,2%; sau dồn điền đổi thửa đã cấp lại cơ bản toàn bộ giấy CNQSDĐ. Đối với đất ở, đã cấp 44.946 giấy chứng nhận CNQSDĐ đạt 98,4%, trong đó trước năm 2014 đã cấp giấy CNQSDĐ ở được 94,6%.

Công tác giao đất, cho thuê đất, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị có liên quan. Xây dựng xong 6 cụm công nghiệp, 5 cụm công nghiệp làng nghề, các cụm công nghiệp đã được UBND TP quyết định cho thuê đất lấp đầy diện tích. Sau khi được giao, cho thuê đất, đa số các dự án đều quản lý, sử dụng đất có hiệu quả. Tuy nhiên, còn 2 dự án chậm sử dụng đất. Riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã chỉ đạo thực hiện kịp thời công tác giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện 19 dự án quan trọng trên địa bàn.

Công tác giải quyết, giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án: trên địa bàn huyện được UBND TP phê duyệt 8 khu dịch vụ/10.0193 ha, tổng 1.808 hộ đủ điều kiện được giải quyết giao đất dịch vụ. Đến ngày 10-6 UBND đã chỉ đạo giải quyết, giao xong đất dịch vụ cho toàn bộ 1.808 hộ đủ điều kiện (100%) tại 8 khu đất dịch vụ.

Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để xảy ra “điểm nóng” khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp. Đã giải quyết xong dứt điểm vụ việc kiến nghị của 445 hộ dân xã Vân Tảo về thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất để xây dựng nhà máy bia.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã ban hành các quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra, tổ công tác trong việc quản lý, sử dụng đất đai trật tự xây dựng. Đồng thời, UBND huyện phối hợp với đoàn thanh tra của Sở TN&MT thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, thiết lập hồ sơ, ban hành các quyết định xử lý cưỡng chế vượt thẩm quyền cấp xã. UBND các xã chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình, khôi phục tình trạng đất như trước khi vi phạm. Năm 2018 đã chỉ đạo tổ chức 116 trường vi phạm; 6 tháng đầu năm 2019, đã chỉ đạo tổ chức xử lý 62 trường hợp vi phạm.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm, theo ông Kiều Xuân Huy, tổng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt 9.160 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị thương mại-dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 5.510 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 642 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch năm, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 524.845 triệu đồng, đạt 93,06%, dự toán TP giao và tăng 135,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất thì tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện so với cùng kỳ năm 2018.

Theo phapluatxahoi.vn