Với một năm kỷ niệm trọng đại đầy ắp sự kiến cộng bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh ngày một khó khăn, sức ép thị trường, cạnh tranh ngày một lớn hơn, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên định hướng mục tiêu trọng tâm hoạt động của đơn vị năm 2019 với nhiều điểm nhấn mới.

Đó là tiếp tục đổi mới xây dựng phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, vì sự nghiệp phát triển bền vững của Tổng Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết. Tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở vì lợi ích của đoàn viên. Vì việc làm, đời sống quyền các lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Chăm lo phát huy nhân tố con người bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, Công đoàn TISCO tiếp tục đẩy mạnh vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Duy trì các hoạt động từ thiện, thăm hỏi người có công, như Ngày Thương bình Liệt sĩ 27/7, mô hình 6 nhà, mái ấm Công đoàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và NLĐ, góp phần xây dựng giai cấp Công nhân lớn mạnh. Tổ chức các phong trào thi đua, tham gia quản lý, phòng trào nữ  CNVCLĐ, hoạt động nữ công, thiếu nhi và thi đua khen thưởng.

Bên cạnh đó, Công đoàn TISCO và Ban lãnh đạo công ty cũng tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho các cán bộ, công nhân làm việc tại các vị trí độc hại theo Luật Lao động. Các quy định đóng bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp cũng  được Công ty chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Một số hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Ngô Hà