Chiều 13/3/2019, Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương. 

vuong-dinh-hue-tkbs-thumb-5c8910025788b

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã báo cáo, các địa phương hoàn thành việc thiết lập mạng lưới điều tra về bảng kê hộ dân cư từ ngày 20-1. Tổng số có 217.586 địa bàn điều tra (trong đó 196.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù) với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người được lập bảng kê.

Trong đó, tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên internet là 68.990 hộ, chiếm 0,26%. Có khoảng 9.300 giám sát viên các cấp và 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Bên cạnh đó, còn có các công tác khác, như hoàn thiện tài liệu và gửi về các địa phương; tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên; tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin… đã và đang thực hiện, sẽ hoàn thành trước ngày 25/3/2019.

Cũng tại hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Tổng điều tra của 6 địa phương: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Dương và Quảng Nam…

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã phát biểu và yêu cầu các bộ, địa phương quan tâm tới công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ để thu thập thông tin giữa các địa bàn có đặc điểm phân bổ dân cư khác với trước đây, bảo đảm số liệu xác thực.

“Đây là cuộc tổng điều tra thống kê lớn nhất của quốc gia. Từ khi thành lập nước đến nay mới tiến hành bốn lần và lần này là cuộc thứ năm. Cuộc tổng điều tra gần đây nhất được thực hiện vào  01/4/2009, cách đây 10 năm”, Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo lsvn.vn