Tin từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN)cho biết, năm 2018 cơ quan này đã hoàn thành 253/253 cuộc kiểm toán theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12/2018, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng, đạt mức cao nhất trong hơn 24 năm hoạt động. Trong đó, việc tăng thu, giảm chi cho NSNN 44.466 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2017; kiến nghị xử lý khác 45.134 tỷ đồng.

04-roxq-1-5c642796f2875

KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng.

Qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, thay thế 115 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân sai phạm.

Trong đó, nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập liên quan đến công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); cơ chế quản lý, hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghệ cao; việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Cũng qua hoạt động kiểm toán, KTNN còn đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng. Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, năm 2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành các kế hoạch, công điện để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong hoạt động kiểm toán. Trong đó, KTNN chú trọng vào các lĩnh vực có nhiều biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2018 KTNN đã chuyển hồ sơ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, KTNN cũng đã cung cấp 146 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng, theo quy định của pháp luật.

Theo lsvn.vn