Theo đó, Sở Y tế tập trung nâng cao nhận thức về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh cho các bà mẹ mang thai, cán bộ và nhân dân trên toàn thành phố, phấn đấu 99% các bà mẹ có thai được tuyên truyền, tư vấn về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh. Đảm bảo cung cấp vật tư, sinh phẩm và trang thiết bị thực hiện sàng lọc trước sinh cho 78% bà mẹ mang thai và sàng lọc sơ sinh cho 85% trẻ sơ sinh. Tỷ lệ sàng lọc khiếm thính đạt 48%, tỷ lệ sàng lọc tim bẩm sinh đạt 40%, số ca sàng lọc Thalassemia tại cộng đồng là 5.000 ca. Duy trì danh mục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.


Sàng lọc sơ sinh giúp hạn chế đến mức thấp nhất dị tật bẩm sinh. Ảnh: GĐ&XH

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Sở Y tế Hà Nội sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban quản lý đề án các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đối tượng tham gia sàng lọc trước lọc trước sinh và sơ sinh. Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện đề án, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc khiếm thính, sàng lọc Thalassemia, sàng lọc tim bẩm sinh cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã, cấp huyện.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và thực hiện đề án; đào tạo kỹ thuật lấy máu gót chân, kỹ thuật siêu âm chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật siêu âm chẩn đoán sàng lọc tim bẩm sinh, kỹ thuật sàng lọc khiếm thính, kỹ thuật đo độ bão hòa ô xy qua da; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn kỹ thuật tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện trong việc thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện đề án tại cơ sở kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc. Đánh giá kết quả thực hiện đề án năm 2019 và xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án năm 2020.

Sở Y tế cũng đảm bảo cung ứng sinh phẩm, hoá chất, trang thiết bị thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo đề án đã được phê duyệt nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tại các đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tại cơ sở về hiệu quả thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Nâng cao nguồn lực, nội dung và chất lượng tổ chức hoạt động của Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo: phapluatxahoi.vn