Theo kế hoạch năm 2018, TP. Hải Phòng xây dựng hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới 19 xã, gồm 15 xã hoàn thành năm 2018 và 4 xã cơ bản hoàn thành, đã thẩm định năm 2017 (mỗi xã còn 1 chỉ tiêu chưa đạt). Cụ thể, huyện Vĩnh Bảo có 3 xã; huyện Tiên Lãng có 3 xã; huyện An Lão có 3 xã; huyện Kiến Thụy có 2 xã; huyện An Dương có 6 xã; huyện Thủy Nguyên có 2 xã.

1-5c26ca8346b03

Quang cảnh trung tâm huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) ngày nay.

Qua đánh giá của hội đồng, các địa phương nỗ lực hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018. Cả 19/19 xã tự đánh giá đạt các tiêu chí nông thôn mới. Các sở, ngành phối hợp các địa phương, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá các tiêu chí được phân công phụ trách. Các đoàn thẩm định hoàn thành việc thẩm định các xã, theo đó 19 xã đều đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân bảo đảm quy định. Các xã không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Các công trình hạ tầng nông thôn mới cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu tiêu chí. Một số công trình chưa hoàn thành, các địa phương đang hoàn thiện để sớm bàn giao đưa vào sử dụng.

Căn cứ kết quả thẩm định của các đoàn công tác, Hội đồng thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu theo đúng quy định của UBND thành phố. Theo đó, 100% số thành viên hội đồng nhất trí thông qua danh sách 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Dựa trên kết quả này, hội đồng báo cáo, trình Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo lsvn.vn