Cụ thể, khu đất đề xuất điều chỉnh cục bộ thuộc Khu công nghiệp Thăng Long tại huyện Đông Anh có tổng diện tích 1,24ha. Theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đây (tại Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 7-3-2016) là đất bãi đỗ xe, nay được nghiên cứu điều chỉnh thành các chức năng đất công nghiệp, kho hàng hóa. Khu đất có vị trí ranh giới: Phía Bắc và phía Đông giáp lô đất Trạm xăng dầu, Trạm xử lý nước sạch; phía Nam giáp đường giao thông nội bộ của Khu công nghiệp; phía Tây giáp khu đất cây xanh.

Mục tiêu của việc điều chỉnh là nhằm bổ sung quỹ đất công nghiệp, điều chỉnh lại chức năng sử dụng đất trên cơ sở sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có; làm cơ sở để triển khai dự án đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

ha noi dieu chinh cuc bo quy hoach chi tiet khu cong nghiep thang long
Khu công nghiệp Thăng Long

Việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất không làm ảnh hưởng đến định hướng chung trong quy hoạch khu vực. Mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực nghiên cứu; các điều kiện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy, khoảng cách... Đồng thời, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong khu vực điều chỉnh bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị N4 đã được phê duyệt, quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra và xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phù hợp với nội dung Quyết định này.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo phapluatxahoi.vn