q1-2-5c173a0f3216c

 Rừng nguyên sinh vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4377/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái khu vực rừng Gáo - hang Ô Rô tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Mục tiêu của Đề án là phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn bền vững hệ sinh thái tự nhiên. Bên cạnh đó, nhằm khai thác lợi thế hợp lý về cảnh quan phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó bảo tồn bền vững hệ sinh thái phải được đặt lên hàng đầu; làm cơ sở cho thuê môi trường rừng, huy động nguồn lực xã hội đầu tư khai thác tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, hang động của khu vực rừng Gáo - hang Ô Rô phục vụ việc phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp giải trí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Thông qua hoạt động du lịch sinh thái giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương, góp phần giảm áp lực lên công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia.

q2-2-5c173a014afdc

 Thượng nguồn sông Son.

Cụ thể, với Đề án Cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái khu vực rừng Gáo - hang Ô Rô tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 46.500m2. Khu vực cho thuê môi trường rừng thuộc địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch nằm trong tiểu khu 253, quy hoạch rừng phòng hộ (ngoài ranh giới của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý, bảo vệ. Phạm vi khu vực lập Đề án bao gồm suối Trạ Ang và môi trường rừng khu vực rừng Gáo, dọc hai bên suối Trạ Ang; địa hình chạy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc. Hiện trạng tài nguyên rừng khu vực cho thuê môi trường rừng gồm rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh trên núi đất, núi đá và đất trống núi đất, trong đó về địa chất bao gồm 03 hệ tầng: Hệ tầng Bắc Sơn, hệ tầng Mụ Giạ và hệ tầng Cát Đằng. Hiện trạng về tài nguyên du lịch và các loại sản phẩm du lịch phù hợp với tham quan ngắm cảnh, khám phá hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tổ chức trò chơi mạo hiểm, thú vị.

Theo lsvn.vn