Xã Khôi Kỳ có vị trí cách trung tân huyện 3,5 km, chạy qua địa bàn xã có 1 tuyến đường tỉnh lộ 263b: Đại Từ - Mỹ Yên và 1 tuyến đường liên xã Mỹ Yên- Khôi Kỳ-Hoàng Nông. Cả hai tuyến đường đã được nhựa hóa, hệ thống đường trục xã, trục xóm phần lớn đã được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế; Diện tích đất nông nghiệp lớn, tạo điều kiện phát triển sản xuất cây công nghiệp lâu năm (cây chè) và lúa gạo mang tính chất hàng hóa. Xã có mỏ khoáng sản chì - kẽm diện tích 4,5 ha tạo tiền đề cho địa phương có khả năng phát triển cả về ngành  công nghiệp.

Có điều kiện khí hậu khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, có lực lượng lao động dồi dào, người dân có truyền thống lao động cần cù, tỷ lệ lao động qua đào tạo đã được nâng lên so với trước đây là lợi thế cho địa phương phát triển kinh tế. Hệ thống các công trình hạ tầng như giao thông liên xã; trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND; trường học; trạm Y tế... đã được xây dựng khá đồng bộ và đạt chuẩn nông thôn mới, Xã có 357.97 ha trong đó rừng đặc dụng 223,34 ha và rừng sản xuất  134,64 ha, đây là điều kiện phát triển lâm nghiệp và cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu gỗ để phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp chế biến gỗ trong tương lai. Hiện tại xã có 8 có sở mộc quy mô còn nhỏ, cần tiếp tục đầu tư phát triển để giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương. Ngoài ra xã còn có các cơ sở cơ khí nhỏ, cơ sở dịch vụ phục vụ cho nhân dân địa phương.


Trụ sở UBND xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Diện tích gieo cấy lúa cao (666.4 ha), có một số cánh đồng tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc canh tác và đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Hệ thống các công trình thủy lợi đã từng bước được đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 10,86 ha đất trồng rau, màu, đã quy hoạch 6 ha,quy hoạch phát triển theo hướng hàng hóa cung cấp cho khu trung tâm huyện Đại Từ. Vị trí gần trung tân huyện nên việc phát triển rau, hoa, màu chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích 213 ha, cây chè được xác định là cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm cho đại bộ phận nhân dân. Trên địa bàn xã hiện nay đã quy hoạch 2 khu chăn nuôi tập trung với tổng diện tích 16.23 ha (trong đó khu chăn nuôi tậ trung xóm Đức Long là 11,89ha, khu chăn nuôi tập trung xóm Cuốn Cờ là 4,34ha); Đây là điều kiện để xã phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại công nghiệp. Xã Khôi Kỳ có truyền thống hiếu học, xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi Mầm non, phổ cập Tiểu học và THCS; hàng năm tỷ lệ tốt nghiệp học sinh bậc học Tiểu học, THCS  đạt cao từ 95 - 100%; xã đã có 03/03 trường đạt chuẩn Quốc gia Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng và đại học hàng năm tăng dần, đây cũng là tiền đề cho nguồn lao động chất lượng cao cho tương lai. Hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trạm y tế đã được đầu tư xây dựng, sửa chữa khá đồng bộ đạt chất lượng với đội ngũ y, bác sỹ đạt chuẩn. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng lên.  Xã Khôi Kỳ có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là điều kiện thúc đẩy nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân cư góp phần thực hiên tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đang khuyến khích việc thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại các cụm dân cư. Lực lượng vũ trang xã thường xuyên được củng cố, hàng năm làm tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương xây dụng cơ sở vững mạnh toàn diện. Công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định; địa phương thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, lực lượng công an xã, tổ an ninh nhân dân thường xuyên được củng cố kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự.

 Xã Khôi Kỳ là một trong 5 xã được lựa chọn để xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 của huyện Đại Từ. Trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình, UBND xã luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, các phòng ban chuyên môn huyện Đại Từ.  Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể từ xã đến xóm đã đồng lòng, chung sức cùng cố gắng phấn đấu và quyết tâm xây dựng xã đạtchuẩn Nông thôn mới. Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

- Có các văn bản hướng dẫn của cấp trên; Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã và các quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới. Có phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo mảng công việc và phụ trách các đơn vị.

Tuy nhiên là xã có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, địa bàn dân cư rộng, địa hình phức tạp, kết cấu hạ tầng của xã chưa đồng bộ, dân cư không tập trung nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương, việc tổ chức thực hiện còn thiếu kinh nghiệm, một số ít người dân coi việc xây dựng nông thôn mới là việc của nhà nước. Giá cả biến động mạnh đặc biệt là đối với giá cả hàng hóa còn nhiều biến động ảnh hưởng đến sức mua và tiêu dùng của nhân dân trong xã, đặc biệt là giá thịt lợn hơi xuống thấp kỷ lục đã ảnh hưởng không nhỏ đến bà con chăn nuôi chăn nuôi lợn, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, đời sống của nhân dân.


Ông Ngô Kim Thịnh chủ tịch UBND xã Khôi Kỳ

Để  lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chỉ đạo và các ban ngành đoàn thể  địa phương đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo điều hành. Đảng Ủy, HĐND, UBND xã rất coi trọng công tác vận động tư tưởng và công tác truyền thôngĐảng bộ xã Khôi Kỳ xác định công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và triển khai đến người dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Do đó, ngay sau khi Quy hoạch, Đồ án được phê duyệt, Đảng bộ đã tập trung công tác tuyên truyền, triển khai vận động đến người dân một cách sâu, rộng đồng bộ thông qua các đoàn thể, các khu dân cư.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động “ Chung tay xây dựng nông thôn mới”, vận động các hộ dân ở các xóm hiến đất để làm đường giao thông liên xã, liên xóm, ngõ xóm, nội đồng, xây dựng nhà văn hoá xóm và các công trình khác. Ngoài phong trào hiến đất nhân dân đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nông thôn mới như nhà văn hoá xóm, đối ứng làm đường giao thông. Nội dung tuyên truyền: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các Nghị quyết, Quyết định  của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng dựng nông thôn mới giai đoạn, chương trình, nghị quyết của huyện ủy, Đảng ủy về xây dựng nông thôn mới tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã.

- Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công các thành viên phụ trách từng phần việc theo kế hoạch. Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp, họp giao ban rút kinh nghiệm phần việc chậm  tiến độ, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được lồng ghép, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từ đó người dân ngày càng hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, vai trò trách nhiệm của mỗi người dân đối với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiến hành triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cây lúa, cây chè, chăn nuôi cho người dân và các hoạt động hỗ trợ sản xuất. Tham gia cuộc thi chung tay xây dựng nông thôn mới của huyện.

Qua công tác tuyên truyền vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới chủ yếu là sản xuất phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và người dân có vai trò là chủ thể quan trọng. Từ đó đã tích cực tham gia thể hiện qua các việc làm cụ thể như: hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường. Công tác tập huấn về xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm. Hàng năm đều được huyện, tỉnh tổ chức tập huấn và triển khai công tác điều tra khảo sát và lập quy hoạch, xây dựng các chương trình đề án xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương và cơ chế chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên tổ chức hội nghị triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gồm toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ, Hội nghị cán bộ các ban ngành đoàn thể từ chi hội xóm đến cán bộ xã; tổ chức các hội nghị tập huấn điều tra khảo sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hội nghị tập huấn về công tác hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hội nghị tập huấn về công tác hỗ trợ sản suất cho nhân dân; Tổ chức lễ phát động chung tay xây dựng nông thôn mới.

Một buổi vệ sinh môi trường do xã phát động

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động “ Chung tay xây dựng nông thôn mới” trong giai đoạn 2011 – 2018 vận động 1.034 lượt hộ dân các xóm hiến 30.901 m2 đất để làm đường giao thông liên xã, liên xóm, ngõ xóm, xây dựng nhà văn hoá xóm và các công trình khác. Ngoài phong trào hiến đất nhân dân đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nông thôn mới như nhà văn hoá xóm, tu sửa nghĩa trang, đối ứng làm đường giao thông. Cuộc vân động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” . Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội trong việc tổ chức thực hiện Chương trình (đặc biệt là giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn);

Phong trào của hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới với các câu lạc bộ "5 không, 3 sạch" hiện có 20 câu lạc bộ với 1.186 thành viên; 1 nhóm sở thích trồng cây ăn quả sạch, an toàn với 14 thành viên, 1 câu lạc bộ tấm lòng nhân ái với 26 thành viên, 2 chi hội phụ nữ điển hình “5 không, 3 sạch” với 134 thành viên. Thường xuyên tuyền truyền vận động hội viên, nhân dân thực hiện mô hình “ Thu gom rác thải, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng”, vệ sinh đường làng ngõ xóm ( mỗi tháng 01 lần). Đảng ủy xã Khôi Kỳ đã chỉ đạo Hội phụ nữ xã phát động các chi hội Phụ nữ xóm xây dựng các tuyến đường hoa. Đến nay đã có 20/20 xóm tổ chức trồng hoa tại các tuyến đường và nhà văn hóa xóm với với tổng chiều dài gần 7km (Tiêu biểu là tuyến đường hoa tại 3 xóm Gò Vai, Gốc Quéo, Sơn Mè tham gia thi tuyến đường hoa đẹp). Phong trào " Cựu chiến binh góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, làm nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, bài trừ tệ nạn xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới ". Vận động hội viên, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới; làm nòng cốt trong kinh tế trang trại và cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà ở, giữ gìn an ninh trật tự. Phong trào "Nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và xây dựng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với các hạt nhân là các hộ nông dân làm kinh tế giỏi" áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất hàng hóa có năng suất chất lượng cao. Phong trào “ Thanh niên với công tác môi trường chung tay xây dựng nông thôn mới” .Đoàn thanh niên tình nguyện đóng góp ngày công xây dựng 44 bể chứa rác thải cho các xóm, ở những điểm công cộng và thường xuyên tham gia công tác vệ sinh môi trường, khu nghĩa trang liệt sỹ, các điểm công cộng và đường làng ngõ xóm. Xây dựng các tuyến đường thắp sáng làng quê: Đến nay xã đã xây dựng được 15/20 tuyến đường thắp sáng làng quê.


Con mương phục vụ cho nông nghiệp mới được hoàn thành

 Xã phát động phong trào toàn dân giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, giao cho Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên làm nòng cốt, hàng tháng vận động nhân dân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xác định được điều đó, những năm qua, xã Khôi Kỳ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại đổi thay tích cực trên cả 3 lĩnh vực: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Là xã thuần nông, cây chè là cây kinh tế mũi nhọn. Thực hiện đề án phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với địa phương để phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt tập trung đầu tư vào cây chè là ưu tiên hàng đầu để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, khuyến khích nhân dân thâm canh cây chè cho năng xuất, sản lượng cao, đồng thời trồng mới, thay thế những diện tích chè già cỗi sang trồng các loại giống mới có giá trị kinh tế, để tạo nguồn nguyên liệu, sản phẩm chất lượng, phát triển theo hướng hàng hoá, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tích cực tìm hiểu thị trường tiêu thụ cho sản phẩm chè. Hội nông dân tổ chức phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm giàu bền vững tăng thu nhập bằng các mô hình sản xuất như: Chăn nuôi trang trại, gia trại mô hình tổng hợp VAC

Thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích các vùng sản xuất chè công nghệ cao có giá trị kinh tế cao; Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả, cụ thể như mô chè sản xuất chè đông. Trong chăn nuôi, tập trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi theo hướng tập trung, đẩy mạnh phát triển đàn trâu, tăng số lượng đàn lợn nái và gia cầm, chú trọng thực hiện tốt các ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với đảm bảo vệ sinh an toan thực phẩm, bảo vệ môi trường.

  Không chỉ phát triển về nông nghiệp, trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xã cũng đa dạng hóa các ngành nghề: xây, mộc, cơ khí… tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, những ngàng nghề mới, các mô hình sản xuất có hiệu quả, kinh nghiệm về quản lý và sản xuất cho chủ sản xuất và người lao động. Bằng việc làm cụ thể, hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, chính từ việc ưu tiên các nguồn lực cho phát triển kinh tế nên đến nay đời sống của người dân xã Khôi Kỳ được cải thiện tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của toàn xã còn 158 hộ chiếm 8,51%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29,08 triệu đồng/năm. Do vậy xã Đã đạt được thành tựu rất rõ rệt: Tổng kinh phí đã thực hiện: 31.220triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương  9.522 triệu đồng, chiếm 30,50%; Ngân sách tỉnh 6.032  triệu đồng, chiếm 19,32%; Ngân sách huyện 2.159 triệu đồng, chiếm 7,03%; Vốn vay tín dụng 1.236 triệu đồng, chiếm 3,96%; Nhân dân đóng góp 12.235 triệu đồng, chiếm 39,19%.

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%, Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đã BCĐ, BQL triển khai theo đúng kế hoạch, lộ trình phát huy tính dân chủ và huy động được mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật. Bộ mặt nông thôn đã được thay đổi, thu nhập và đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác triển khai được tiến hành chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí, không thụ động trông chờ, ỷ lại vốn của Trung ương và của tỉnh, mà xác định tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương giàu đẹp.


Con dường nông thôn mới xanh, quang, sạch, đẹp

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện xác định nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, nhiệm vụ của người dân và cả hệ thống chính trị ở xã trong việc xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó các tiêu chí đã thực hiện tốt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiến hành nâng cấp các tuyến giao thông, thủy lợi; phong trào vận động phát triển kinh tế hợp tác; ý thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhân dân hưởng ứng tích cực nên cho năng suất, chất lượng, sản lượng nông sản không ngừng được tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân luôn được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Nổi bật là sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tạo được sự tin tưởng của nhân dân đối với công tác lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Tuy nhiên Một số tiêu chí đã đạt nhưng tính bền vững chưa cao, cần sự tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và chính quyền. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới còn hạn chế chưa sâu vào từng lĩnh vực, còn mang tính hình thức, còn nặng về văn bản hướng dẫn; nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân còn chưa thực sự sâu sắc về xây dựng nông thôn mới, còn trông chờ vào cơ chế của nhà nước, chưa có cán bộ chuyên sâu về xây dựng nông thôn mới. Quá trình thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển sản xuất còn chậm và còn lúng túng từ khâu công tác đánh giá rà soát hiện trạng đến công tác tư vấn thiết kế quy hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí còn lúng túng chưa bám sát đề án kế hoạch, chưa có lộ trình kế hoạch cụ thể như tiêu chí phát triển sản xuất nông lâm nghiệp để nâng cao thu nhập, tiêu chí môi trường.


Nhà văn hóa khang trang của Xã

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp còn chậm do tập quán sản xuất của nhân dân còn nhỏ lẻ, ruộng đất manh mún, trình độ sản xuất hàng hóa còn thấp, tỷ lệ lao động và thu nhập trong nông nghiệp còn thấp dẫn đến mức độ đầu tư vào sản xuất nông lâm nghiệp chưa được chú trọng. Chưa hình thành được nhiều tổ hợp chuyên sâu sản xuất, chuyên canh và hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học ký thuật chưa cao để phát triển sản xuất bền vững. Vận dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước vào thực hiện chương trình phát triển sản xuất chưa thực sự hiệu quả như chương trình phát triển chăn nuôi, mô hình phát triển nông lâm nghiệp. Cơ chế chính sách của nhà nước áp dụng vào thực hiện các tiêu chí ở địa phương còn nhiều bất cập chưa cho địa phương chủ động thực hiện cơ chế vốn.Kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn vào một số công trình công ích như: mở rộng nghĩa trang nhân dân….Chưa huy động được nhiều nguồn vốn trong xã hội và nhân dân để đầu tư cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn tại địa phương. Nguồn vốn hỗ trợ từ mục tiêu quốc gia cho XDNTM còn hạn chế, chưa đáp ứng theo nhu cầu của địa phương.

 Do vậy giữ vững những tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới bằng các biện pháp như tích cực khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá chất lượng cao, trong đó tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và cây màu kết hợp chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại; bên cạnh đó quản lý phát huy việc sản xuất và tiêu thụ chè nâng cao thu nhập cho nhân dân. Thu hút các nguồn vốn đầu tư để khai thác phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tạo việc làm cho nhân dân. Xây dựng các kế hoạch cụ thể đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, xã hội bền vững đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá về nông thôn và sản xuất nông nghiệp. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào như làm kinh tếgiỏi, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào ‘5 không, 3 sạch’, giữ gìn bảo vệ an ninh thôn xóm, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường... 

Một buổi tuyên truyền vận động về Nông thôn mới

Với sự nỗ lực chỉ đạo điều hành sát sao, cụ thể của Đảng bộ, Chính quyền và được sự ủng hộ nhân dân xã Khôi Kỳ cùng với sự chỉ đạo và giúp đỡ của các ban, ngành của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, tin chắc rằng xã Khôi Kỳ sẽ trở thành một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới dầu tiên năm 2018 của Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Kiều Nguyễn